Diki dhe Lumja - Gezuar 2012 (Pjesa 1)

Diki dhe Lumja - Gezuar 2012 (Pjesa 2)

Raportoni tek Stafi nese kjo video nuk funksionon mire.